Bloghttp://tarabek.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskNázory či poznatky? (tarabek)Nová vláda prinesie zmeny aj v školstve – zatiaľ nevieme presne aké, ale dúfam, že budú – vyplýva to aj z programov vládnych koaličných strán. Nevedno, či to budú zmeny, ktoré odstránia iba najhoršie deformity minulej vlády, alebo to bude aj koncepčná zmena, ktorá by sa dala nazvať „transformácia“ (blog Ivany Sendeckej, 30.júna 2010) alebo „paradigmatická reforma“ (blog P.Tarábka 26. júna 2010) – myslím, že na termíne nezáleží, ak to bude reálna zmena k lepšiemu.  Bude táto zmena založená na názoroch alebo na objektívnych poznatkoch o stave školstva a jeho produktoch – absolventoch?Wed, 14 Jul 2010 20:27:15 +0200https://tarabek.blog.sme.sk/c/235047/Nazory-ci-poznatky.html?ref=rssZlepší sa kvalita slovenského vzdelávania? (tarabek)Prečítal som si programy politických strán, ktoré vytvoria novú vládu, teda tú časť, ktorá sa týka vzdelávania, našiel som tam plno zaujímavých myšlienok a napriek odlišnostiam v detailoch zhodu v základných tézach: škola má slúžiť žiakom aj vo voľnom čase, vedomosti by mali byť monitorované tak, aby zodpovedali cieľom vzdelávania, podpora voľného trhu učebníc, podpora všetkých foriem nadania, riešenie vzdelávania detí so sociálne znevýhodneného prostredia, atď. Predpokladám, že stredo-pravá koalícia sa bude usilovať zlepšiť kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl a dúfam, že nájde na to dosť múdrosti a odvahy. V nasledujúcom texte uvádzam zopár svojich postrehov a námetov ako aj možnú koncepciu paradigmatickej reformy vzdelávania vychádzajúc zo skúseností a názorov odborníkov, s ktorými sa stretávam na európskych a svetových konferenciách o výskume vo vzdelávaní.Sat, 26 Jun 2010 17:39:58 +0200https://tarabek.blog.sme.sk/c/233435/Zlepsi-sa-kvalita-slovenskeho-vzdelavania.html?ref=rss